Det å ha seiling som sin hobby kan nok være utrolig givende på mange måter, det gir følelsen av å være fullstendig fri når en vet at en bare kan hoppe i seilbåten sin og seile absolutt hvor som helst en vil. Men seiling kan også være utrolig hardt og krevende arbeid og det er […]

Continue Reading...